Skip to content

โดเมนคืออะไร (Domain) ?

ทำไมต้องมีการจดโดเมน?

domain

โดเมน (Domain)  มันก็คือ ชื่อเว็บไซต์ที่อยู่หลัง www. นั่นเองหลายคนคงจะเคยเห็นชื่อเว็บไซต์ต่างๆ  เช่น  www.google.com 
ซึ่งในโดเมนนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ นั่นคือ ชื่อโดเมนและประเภทของโดเมน

ตัวอย่าง  www.buildwordpress.site
ส่วนที่1 คือ  www. เราเรียกว่า Subdomain  
ส่วนที่2  คือ  buildwordpress เราเรียกว่า ชื่อโดเมน  
ส่วนที่3  คือ  .site  เราเรียกว่า ประเภทของโดเมนเนม หรือ Top-level domain

โดยส่วนที่ 2 ที่เป็นชื่อของโดเมนส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ชื่อของธุรกิจ องค์กร หรือบริษัทไปเลย เพื่อให้น่าเชื่อถือและจำง่าย 

โดเมนแบ่งเป็น 2 ประเภท มีอะไรบ้าง ?

โดเมน 2 ระดับ  
โดเมน 2 ระดับ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อของโดเมนและประเภทของโดเมน ตัวอย่างเช่น (www.youtube.com) , (www.facebook.com)   เป็นต้น
โดเมน 3 ระดับ
โดเมน 3 ระดับ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ชื่อของโดเมน ประเภทของโดเมน และชื่อประเทศ  ตัวอย่างเช่น  (www.google.co.th) , (www.krung-axa.co.th) เป็นต้น

ทำไมจึงต้องมีการจดโดเมน ?

 • สร้างความน่าเชื่อถือ
  ธุรกิจ บริษัทหรือองค์กร ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ชื่อโดเมนนั้นก็ควรจะเป็น ชื่อของธุรกิจของตัวเองด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจ
 • เพิ่มการเยี่ยมชม
  ส่วนใหญ่แล้ว การจดโดเมนของเว็บไซตืะุรกิจ องค์กรต่างๆ มักจะจดในนามของชื่อบริษัท หรือชื่อแบรนด์ ดังนั้น มันสามารถช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ จากการเสิร์ชชื่อแบรนด์ได้
 • แสดงถึงความเป็นทางการ
  เพราะการทำธุรกิจนั้น นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ความเป็นทางการนั้นก็สำคัญเช่นกัน ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลภายนอกบริษัท
  เพราะฉะนั้นการจดโดเมนโดยใช้ชื่อบริษัท หรือองค์กร
 • ป้องกันคู่แข่งทางธุรกิจ
  หากมีการซ้ำกันของการใช้ชื่อทางธุรกิจ ดังนั้น การมีโดเมนเป็นของตัวเองนั้นสามารถแสดงตัวตนของบริษัทได้  ใครจดโดเมนก่อนก็จะได้เปรียบและมีโอกาส ที่ลูกค้าจะค้นหาคำนี้บนหน้า Goolgle ก่อน

How To จดโดเมน ?

ในปัจจุบันนี้ มีผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจดโดเมนมากมาย มีทั้งจดแบบรายเดือนรายปี อัตราค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ แล้วแต่ทางลูกค้าจะเลือกสรรได้เลย
Build WordPress  ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการในการจดโดเมน  Web Hosting  รวมไปถึงบริการด้านเว็บไซต์ทุกอย่างครอบคลุมครบครัน   

ทำไมต้องจดโดเมนกับ Build WordPress
1.เชื่อถือได้ เพราะเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ในเครือ บริษัท Avesta Company
2.บริการหลังการขายฟรี ให้คำปรึกษาและ Support ตลอดการใช้งาน