Skip to content

รับออกแบบเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ เพื่อเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ต่อยอด และเติบโต
สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มการเข้าถึงและยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ  

maxipos.online

ขั้นตอนการสรา้งเว็บไซต์ ง่ายๆ

1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาพลักษณ์

ลูกค้าสามารถบรีฟหรือบอกความต้องการ ในการสร้างภาพลักษณ์
ของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ

2.วางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งาน

เว็บไซต์ธุรกิจนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เราจึงต้องออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน  และให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ

3. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วย SEO

เรามีทีมให้คำปรึกษาด้าน SEO คอนเทนต์เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ แต่ละหน้า
เพื่อให้เว็บไซต์ ถูกจัดอันดับบนหน้าแรกของ Google ตาม Keyword ที่ลูกค้าเสิร์ช

4. บริการหลังการขาย ไม่ทิ้งลูกค้า

หลังจากที่เราส่งมอบเว็บไซต์ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
หากเว็บไซต์มีปัญหา ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมแก้ไขและให้คำแนะนำ